Informace o dotaci - Ludvík-topení-voda

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dotace > Kotlíková dotace
Podpořené zdroje a výše dotace:
Kotel výhradně na uhlí 70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
Bonus 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (je definován seznam těchto lokalit)
Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální dotace: 150 tis. Kč
 - tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. 85 % - platí pro kotle na biomasu
Podpořené kotle na uhlí a biomasu musí splňovat parametry Ekodesignu. (přísnější než 5. třída).

Uznatelné náklady:
•        zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
•        otopná soustava včetně nezbytné regulace a měření, komín
•        mikroenergetické opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
•        služby energetického specialisty, projektová dokumentace
•        projektová dokumentace

Podmínky poskytnutí podpory:
-       Dotace jsou určeny pouze majitelům rodinných domů nebo majitelům bytových domů ve kterých se nachází maximálně 3 bytové jednotky.
-       Rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva.  
-       Dům splňuje třídu „C“ nebo vyšší z hlediska klasifikace energetické náročnosti budovy nebo majitel zároveň požádal o realizaci zateplení v rámci NZU nebo budou provedeny „mikroenergetické opatření“ doporučené energetickým specialistou. Seznam možných opatření je součástí výzvy, seznam energetických specialistů je na stránkách MPO.
Povinné doklady k podání žádosti
-        Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.  
-        Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
-        Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
-        Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
-        Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.
 
(c) 2015 Ludvík - topení - voda, s.r.o.
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky